המעבדה | סוד ירוק | 03-7324259

המעבדה

תיאור המוצר:

צמד מבחנות ארלמאייר עם ענפי סחלבים ופרחים לבנים
יופי של מרכז שולחן
המחיר

מחיר: 290