| סוד ירוק

מחסור באור יכול לגרום לסחלבים שלא לפרוח שוב