3 תמונות במסגרת שחורה. הלבורוס,רקפת, טרופי. גודל כל תמונה 17X12.5ס"מ | סוד ירוק

3 תמונות במסגרת שחורה. הלבורוס,רקפת, טרופי. גודל כל תמונה 17X12.5ס"מ

3 תמונות במסגרת שחורה. הלבורוס,רקפת, טרופי. גודל כל תמונה 17X12.5ס"מ

3 תמונות במסגרת שחורה. הלבורוס,רקפת, טרופי. גודל כל תמונה 17X12.5ס"מ